Samarbeidspartnere

Milepælens samarbeidspartnere


- i sammen mot samme mål

Stillasbyggerne består av psykologer og barnevernfaglige rådgivere. Vi hjelper 5 kommunale barneverntjenester og en institusjon på Øvre Romerike med å skreddersy tiltak  til barn som bor i fosterhjem og på institusjoner. Vi startet i 2015 og har 9 ansatte.

"Skilde: stillasbyggerne.no"

"Bufdir ligg under Barne- og familiedepartementet (BFD), og er eit fagorgan på områda barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikkje-diskriminering og vald og overgrep i nære relasjonar. Bufdir styrer Bufetat, som har ansvar for det statlege barne- og familievernet. Bufetat skal gi barn, unge og familiar som treng det, tiltak med høg og riktig kvalitet i heile landet."

Skilde: bufdir.no

Sigurd er født og oppvokst i Washington, USA. I 1983 flyttet han til Norge, og tok  psykologiutdannelse ved UiO og ble ferdig utdannet Cand.psychol i 1993.

Sigurd er forfatter, og en erfaren kurs- og foredragsholder, og en av landets ledende eksperter innen NLP, terapi og hypnose. De siste 10 årene har han drevet NIMU og utviklet ENLPP: Effektiv NLP og Psykologi. Dette har blant annet, mer fokus på EQ  og psykologi enn tradisjonell NLP.

Sigurd har lang erfaring med klientarbeid, og er prosessorientert, løsningsorientert og nysgjerrig. I bunn har Sigurd en vitenskapelig tyngde i hans undervisning, og holder seg hele tiden oppdatert på den seneste forskningen innen psykologi og relaterte temaer. Så langt har Sigurd skrevet fire bøker.

Rita er født i 1964 og oppvokst i Oslo, men hennes reise- og læretrang har ført henne til både England, Kina, Frankrike, Spania og Midtøsten. Der studerte hun blant annet tradisjonell kinesisk medisin, NLP, hypnoterapi, positiv psykologi og kognitiv psykologi. Siden 1988 har hun jobbet selvstendig og har fått en bred klient erfaring da hun har hatt et tett samarbeide med flere leger, Røde Kors Klinikken og flere terapeuter som har videresendt pasienter. Hun samarbeider også tett med psykolog Sigurd Stubsjøen og de holder utdanning i ENLPP, Effektiv NLP og Psykologi i Oslo.

Til daglig jobber hun med individuell coaching/terapi, familieterapi samt smertebehandling av syke og døende. Hun har også mye erfaring med gruppekonflikter, og hun tar oppdrag som konsulent innen familietvister, i barnefordelingssaker og arveoppgjør. Siden 2000 har hun også holdt kurs i kommunikasjon og stressmestring for næringslivet. Hun er svært løsningsorientert, kreativ og praktisk i sin tilnærming, og har en smittende optimisme, og et sitat hun ofte bruker er dette: 

"Where there is ruin, there is hope for a treasure.” – Rumi

Milepælen har i en årekke tatt i mot studenter fra OSLOMET. 

OsloMet skal være et urbant og mangfoldig universitet med tydelig internasjonalt preg, samtidig som vi er tett på samfunns- og arbeidslivets behov. Arbeidet vårt skal gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger.

Visjon: Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer.
Slagord: Ny viten – ny praksis

På lik linje med OSLOMET tar Milepælen mot studenter fra Høgskolen Innlandet.

Ved Høgskolen i Innlandet (HINN) tilbyr fleksible utdanningar ved seksulike studiestader.I tillegg til gradsstudia på bachelor-,master- og doktorgradsnivå har høgskulen eit bredt tilbod av årsstudier og kortare kurs som svarer på samfunnet sine behov for livslang læring.