Nyheter

11.05.2023

Milepælen lanserer nye nettsider for ungdomshjemmet og ettervern

Milepælen bestemte seg for å lage nye nettsiderfor ungdomshjemmet og for ettervernsavdelingen. Sidene skulle rette seg mer motde faktiske brukerne av Milepælens tilbud. Ungdommen.

Målet var å gjøre innholdet mer tilgjengelig oglettfattelig. Vi hadde også et fokus på og være «gjennomsiktige». Dette er hvasom faktisk venter deg. Vi håper at du som bruker av nettsidene finnerinnholdet nyttig.

Ønsker du og jobbe på Milepælen?


For å kunne søke jobb hos oss på Milepælen må du ha riktig kompetanse, du må også være personlig egnet. Den formelle kompetansen omfatter kunnskap, ferdighetstrening og generell kompetanse nedfelt i læringsutbyttebeskrivelser og læreplaner, og dokumenteres gjennom vitnemål og liknende.

Personlig egnethet er imidlertid svært viktig for alle ledere og ansatte i barnevernsinstitusjoner, ogvil inngå i vår vurdering av kompetanse ved nyansettelser. Personlig egnethet omfatter bl.a. evner, holdninger og verdier du har i møte med barn og unge i institusjonshverdagen, familier, kolleger og samarbeidspartnere. Fysisk og psykisk helse vil også være faktorer som er av betydning i arbeid med alle målgrupper på institusjon.

 

Det er også et krav om at minst 50% av alle som jobber på barneverninstitusjon skal være barnevernspedagoger, sosionomer eller vernepleiere. Utover dette kan følgende yrkesgrupper søke:

  • Sykepleie (for eksempel psykiatrisk sykepleie, helsesykepleie)
  • Pedagogikk (for eksempel lærer/barnehagelærer/musikkpedagog/spesialpedagog/ pedagogisk-psykologisk rådgiver)
  • Ergoterapi · Flerkulturell-/mangfoldskompetanse (for eksempel ervervet gjennom samfunns- eller kulturvitenskapelig utdanning)
  • Psykologi

Listen er ikke uttømmende.

Alle som rekrutteres til å utføre oppgaver under institusjonens omsorgsansvar og behandlingsansvar for beboerne er omfattet av kravet om relevant bachelorgrad, inkludert deltidsansatte, nattevakter, midlertidig ansatte, vikarer m.v. 

Det betyr at om du ikke har bachelor som minimum vil ikke søknaden din bli vurdert.

Ledige stillinger


Her kommer vi til og legge ut ledige stillinger som skulle dukke opp.

Miljøterapeut


Ingen ledige stillinger for øyeblikket.


Søk her

Nattevakt


Ingen ledige stillinger for øyeblikket.


Søk her

Ekstravakt

12.05.2023

Sommeren nærmer seg, og behovet for personell med godkjent kompetanse oppfordres til og søke. 


Vi ser frem til og motta din søknad.

Søk her

unsplash