Milepælens venner

Milepælens venner

Etablering av en medlemsorganisasjon

Styret for Stiftelsen Milepælen ungdomshjem inviterer alle som har et forhold til Milepælen ungdomshjem til å bli medlem i Milepælen.  Medlemskontingenten på kr 250,- går fullt ut til fondet for hjelp til tidligere ungdommer. Medlemmer vil få informasjon om Milepælen, og vil fra sommeren 2021 få invitasjon til en årlig sommerfest.

Hvordan kan jeg bli medlem?

Bli med blant Milepælens venner!

 

Send medlemskontingent på kr 250,- for 2017 til

Stiftelsen Milepælen ungdomshjem, Fond for tidligere ungdom,

pb 122, 2151 Årnes

Konto nr  1503 77 90513

Du kan også betale med VIPPS til nr 98300. 

Send epost til medlem@milepaelen.no for å registrere deg som medlem. Du vil senere få informasjon til din epostadresse

En overmoden ide


Ungdom som kommer til Milepælen ungdomshjem har mange ganger mistet mye av vanlig skolegang på veien.  Ikke på grunn av manglende evner, men livet har bydd på så mye vanskelig at det ikke har vært nok energi til overs å tilegne seg kunnskapen som skolen skal formidle.  Mange får ikke til å bruke samfunnets hjelpeapparat, og har vanskeligheter med å klare å finne en grei plass for seg selv i samfunnet, med tilstrekkelig økonomi til å kunne ha et godt liv.

Milepælen vil gjerne hjelpe de tidligere ungdommer som trenger slik hjelp, og til det trenger vi ideer og ressurser

Milepælen – fra ide til medlemsorganisasjon


Alle kan bli medlem i Milepælens venner. 

Medlemskontingenten går til ”Fond til hjelp for tidligere ungdommer”.

Medlemmer vil få informasjon om Milepælen, og invitasjon til en årlig sommerfest.  Denne årlige samlingen av Milepælens venner vil samtidig bli et årsmøte for medlemsorganisasjonen.  Årsmøtet vil bli invitert til å velge et styre, og ulike arbeidsutvalg dersom det blir aktuelt. Årsmøtet kan be styret om å utarbeide vedtekter for medlemsorganisasjonen.

 

Milepælen vil gjerne hjelpe de tidligere ungdommer som trenger det, og til det trenger vi ideer og ressurser.  Styret i en medlemsorganisasjon vil kunne bli en motor i et slikt arbeid.

 

Et fond til hjelp for tidligere ungdommer ble opprettet av styret for Stiftelsen Milepælen ungdomshjem den 29. mars 2017.  Vedtektene for fondet står i nr 1, 29 mars 2017.

Hvorfor skal jeg støtte Milepælens venner?


Livet etter barnevernet kan være ensomt og tøft. Det er for de aller fleste vanskelig å klare å stå stødig på egne ben når man flytter ut fra hjemmets trygge rom. Mange tidligere barnevernsbarn står er alene når barnevernet trekker seg ut, og er helt prisgitt at de har noen rundt seg som kan hjelpe dem med veiledning, og av og til også økonomisk, når livet er vanskelig. De har ikke nødvendigvis muligheten til å flytte hjem til noen når det oppstår krise i deres liv. Mange har ikke de trygge foreldrene som de aller fleste har som de kan ringe til for å få støtte og veiledning. Det er her Milepælens venner kommer inn. Med din støtte kan tidligere barnevernsbarn fortsette å få hjelp i de krevende livsprosessene de befinner seg. Du kan være med på å gjøre en forskjell, og være den som gjør at noen unge voksne for et bedre liv.